นิยามที่ดีที่สุด
ติดกับ

(กริยา.)
เอาเงินติดต้นเทียน บูชาภิกษุ หรือ สามเณร ที่เทศน์,
เอาเงิน หรือสิ่งของ บูชาธรรม เนื่องในการเทศน์.


ติดกับ เสพเป็นประจำติดต่อกัน และตกอยู่ในสภาพ ที่จำเป็นต้องพึ่งชาคริยานุโยคให้โทษนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ ตามหลักวิชาการ.