ตื๊ด


1

บ้า

เช่นไกด์แม่ตื๊ด


เสนอนิยามใหม่

ตื๊ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง