ตุ้ด


1

โอเซฮุนไงตะเอง

โอเซฮุนผัวพี่ลู่...


1

เซฮุน เด็กตุ๊ด ตุ็ดป่า อิเน่ เป็นโมเอ็กเซียทั้ง ค่ะ

รักเด็กตุ๊ดประจำวงเอ็กโซมากค่ะ


เสนอนิยามใหม่

ตุ้ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง