นิยามที่ดีที่สุด
ตุ้ด

เซฮุน เด็กตุ๊ด ตุ็ดป่า อิเน่ เป็นโมเอ็กเซียทั้ง ค่ะ


รักเด็กตุ๊ดประจำวงเอ็กโซมากค่ะ

ตุ้ด

โอเซฮุนไงตะเอง


โอเซฮุนผัวพี่ลู่...