ตด


3

เหม็นโครตตต

ไอสัส


1

แก๊สพิษที่ต้องปล่อยออกมาทางตูด

ไม่ดังแต่เหม็นโคตร


เสนอนิยามใหม่

ตด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง