นิยามที่ดีที่สุด
ตดเปียก

การตดเมื่อท้องเสีย ที่มีขี้เหลว ๆ หลุดออกมาด้วย


a: มึง ตดใส่กุใช่ไหม เดี๋ยวเจอของกูก่อน *ปรี๊ด*
b: เออ เหม็นจริงอะไรจริง ... อ่าว ทำไมทำหน้าซีดแบบนั้น
a: ตดกุตดเปียก
b: ... ไปไกลๆตีนกุเลย