นิยามที่ดีที่สุด
ติดสัตว์

อาการเงี่ยนของสัตว์


ไอ้เหี้ยมึงติดสัตว์ป้ะเนี่ย