ติดหี


1

น๊อฟเอง

หีหีหีหีหีหีหีหีหีหี


เสนอนิยามใหม่

ติดหี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง