ตาต้า


1

กะหรี่ ตัวหนึ่ง

อุ๊ย กะหรี่


เสนอนิยามใหม่

ตาต้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง