นิยามที่ดีที่สุด
เตเต้

พ่อไอบอส


เตเต้ เต เต เต้