ต้น


1

เป็นชื่อของไอหื่นตัวหนึ่ง

ต้นแมร่งหื่นนน


เสนอนิยามใหม่

ต้น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง