นิยามที่ดีที่สุด
ต้น

เป็นชื่อของไอหื่นตัวหนึ่ง


ต้นแมร่งหื่นนน