นิยามที่ดีที่สุด
ต้นตะวัน ขันเพชร

ผมเป็นคนบ้าๆบอๆไม่เต็มบาท


ผมติ๊งต๊อง
ไม่รู้เรื่องรู้ราว
ผมเป็นปอลิโอ