นิยามที่ดีที่สุด
ตับ

มีไว้แดก


เดี๋ยวพี่พาไปกินตับ ตับตับตับตับ