ตับ


0

มีไว้แดก

เดี๋ยวพี่พาไปกินตับ ตับตับตับตับ


เสนอนิยามใหม่

ตับ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง