นิยามที่ดีที่สุด
ตาบู

แป้งยี่ห้อหนึ่ง กลิ่นหอม


แป้งตาบูหอมดีนะ
ฉันชอบใช้แป้งตาบู

ตาบู

แฟนแอนดิว หล่อ น่ารัก รักดิวมากนะ


พี่ตาบูน่ารัก ตาบูบูชิตโชติพ่วง