ตาบู


1

แป้งยี่ห้อหนึ่ง กลิ่นหอม

แป้งตาบูหอมดีนะ
ฉันชอบใช้แป้งตาบู


0

แฟนแอนดิว หล่อ น่ารัก รักดิวมากนะ

พี่ตาบูน่ารัก ตาบูบูชิตโชติพ่วง


เสนอนิยามใหม่

ตาบู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง