นิยามที่ดีที่สุด
ตึม

เพียบ,เยอะ,เต็ม


ที่นั่นมีเสื้อขาย ตึม อ่ะ