ตึม


1

เพียบ,เยอะ,เต็ม

ที่นั่นมีเสื้อขาย ตึม อ่ะ


เสนอนิยามใหม่

ตึม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง