นิยามที่ดีที่สุด
ตราด

จังหวัดหนึ่ง อยู่ทางตะวันออกของไทย


ระยองฮิสั้น จันทร์ฮิใหญ่ ตราดอยู่ไกลเลยไม่ค่อยมีฮิ