ตราด


1

จังหวัดหนึ่ง อยู่ทางตะวันออกของไทย

ระยองฮิสั้น จันทร์ฮิใหญ่ ตราดอยู่ไกลเลยไม่ค่อยมีฮิ


เสนอนิยามใหม่

ตราด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง