นิยามที่ดีที่สุด
ถิงๆ

คนปากบึนตัวดำ


ตัวเตี้ย ชอบกินถ่าน

ถิงๆ

หน้าหี


ทำไมเธอถิงๆจัง