ถิงๆ


1

คนปากบึนตัวดำ

ตัวเตี้ย ชอบกินถ่าน


เสนอนิยามใหม่

ถิงๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง