นิยามที่ดีที่สุด
ถิงๆ

คนปากบึนตัวดำ


ตัวเตี้ย ชอบกินถ่าน