นิยามที่ดีที่สุด
ถึงจะแก่คาบ้าน ก็ไม่หนักกบาลหัวใคร

อย่าเสือก!


ถึงจะแก่คาบ้าน ก็ไม่หนักกบาลหัวใคร