นิยามที่ดีที่สุด
ถึงจะแก่คาบ้าน ก็ไม่หนักกบาลหัวใคร

อย่าเสือก!


ถึงจะแก่คาบ้าน ก็ไม่หนักกบาลหัวใคร

ถึงจะแก่คาบ้าน ก็ไม่หนักกบาลหัวใคร

ถึงจะแก่คาบ้าน ก็ไม่ต้อง"หนักหัวใคร(อยู่บนหัว)"


ถึงจะแก่คาบ้าน ก็ไม่หนักกบาลหัวใคร ก็ไม่ต้อง"หนักหัวใคร(อยู่บนหัว)"