นิยามที่ดีที่สุด
ถังน้ำแข็ง

มันเย็นยะเยือก มันหนาว มันเป็นอุณหภูมิที่ติดลบ มันไม่ใช่อุณหภูมิที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ มีอุณหภูมิติดลบ มันหนาว มันกลัว มันไม่ไหวแล้ว มันแทบจะไม่ไหวแล้ว มันหนาว มันกลัว


ถังน้ำแข็ง