ถ่าง


5

(v) สิ่งสองสิ่งอยู่ติดกันตอนแรก ถูกจับแยกออกจากกันในทิศทางตรงกันข้ามกัน

ถ่างแล้วถ่างอีก ยังมองไม่เห็นอีก (กรณี iOS Maps ไม่มีชื่อซอย)


เสนอนิยามใหม่

ถ่าง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง