นิยามที่ดีที่สุด
ถังขี้

รูดาก ไอ้พวก LGVT เฟมทวิตชอบดูกัน


ระเบิดถังขี้