นิยามที่ดีที่สุด
ถถถ

555, เสียงหัวเราะ เกิดจากการลืมเปลี่ยนภาษา เริ่มแรก ถถถ มีความหมายแค่เสียงหัวเราะ แต่ต่อมาก็กลายพันธุ์ เป็นหัวเราะแบบเซ็งๆ เนื่องจากมันพ้องเสียงกับคำว่า โถ่โถ่โถ่


ไม่น่าลืมกุญแจบ้านไว้ในบ้านเลย ถถถถถถถ

ถถถ

เขียนผิด


เช่น
555555 ร็อค
เป็น
ถถถถถถ ร็อค