นิยามที่ดีที่สุด
ถาปัต

ลูกไอสมบัติ ปู ควย


เด็กถาปัตเป็นลูกของสมบัติ