นิยามที่ดีที่สุด
ถามหาอาวุธอะไร

เป็นคำอุทานของนางตอแหลจากเรื่องแรงเงา


A. จะถามหาอาวธอะไรเหรอคะ
B. หอก!!