แถน


-6

เซเล็บในทิวเตอร์คนนึง

นั่นไงย์ พี่แถนเดินผ่านด้วยแหละ


เสนอนิยามใหม่

แถน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง