นิยามที่ดีที่สุด
ถถถถถถถถถ

555555555 แต่ลืมเปลี่ยนภาษา แต่คนสมองน้อยไม่เก๊ทและนำไปตีความต่างๆนาๆ


วันนี้มีเรื่องมาเล่า ถถถถถถถถถถถ

ถถถถถถถถถ

กุหัวเราะแล้วลืมเปลี่ยนภาษา - -'' จบนะ


55555555555555