ถถถถถถถถถ


26

555555555 แต่ลืมเปลี่ยนภาษา แต่คนสมองน้อยไม่เก๊ทและนำไปตีความต่างๆนาๆ

วันนี้มีเรื่องมาเล่า ถถถถถถถถถถถ


12

กุหัวเราะแล้วลืมเปลี่ยนภาษา - -'' จบนะ

55555555555555


-9

ฟหกหฟหกฟหกฟหกฟหกฟกฟหฟหกฟกฟหกฟหฟหฟหกฟหฟหกหกหหกฟฟหกฟหกฟหกหกหกฟหกฟหกหหกฟหฟหกหฟฟหกหฟฟหกฟหกมฟห่้ฟด้เด้ีหฟิ่ดเ้ฟหกด้่ัีกดฟห้่ักด่ัีกเหัีดเฟหก่ด้าีหกัเ้ดีฟหกั้ีาฟหกะัดหกฟ

กฟฟหกฟหกฟหกฟหกฟหกฟหกฟหฟหกฟหฟหกฟหกฟหกหฟกหกหฟหกฟหกฟหกฟหกฟหฟหกฟกฟหกฟหกฟหกฟหฟหฟหกฟฟหหกฟหกฟฟหกฟหกฟหกฟหกฟหกฟหกฟหกฟหกฟหกฟหกหฟหกฟหกฟหกฟหฟหกฟหฟหก


-10

ฏฬาฟ่าด้หกทาดฟ้ดาหกืดีร้ฟหดรัฟหกาดฟหกดี่ฟหกรนฟ

สกื้ดฟหรด่ฟกห้ดฟห้ีรดกฟหดัหกีดาหก่ดรหก่รด้ีรหกกดีัก


เสนอนิยามใหม่

ถถถถถถถถถ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง