นิยามที่ดีที่สุด
ถัมเพื่อคราย

เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า "ทำเพื่อใคร"
โดยคนที่ทำให้เพี้ยนคนแรกคือ "คุณพุด เดชอุดม"


ถัมเพื่อครายยยยยยยยย