ถัมเพื่อคราย


3

เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า "ทำเพื่อใคร"
โดยคนที่ทำให้เพี้ยนคนแรกคือ "คุณพุด เดชอุดม"

ถัมเพื่อครายยยยยยยยย


เสนอนิยามใหม่

ถัมเพื่อคราย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง