นิยามที่ดีที่สุด
ถลอก

อาการเปิดแบบไม่ได้ตั้งใจ
แผลจากอุบัติเหตุ
อาการน่าเป็นห่วง


อีนี่แถจนถลอกละไปหาหมอเถอะดวกกกกกกกกก