ถ้าเราไม่เปิดประตู เราจะรู้หรอว่ามีอะไรอยู่ข้างใน


1

รู้

เพราะ เราเห็นคนเข้าไป หรือ อาจจะเป็นพลังงานบางอย่าง
ก็เป็นได้


0

เพ้อ

ัำัำััำ


0


เสนอนิยามใหม่

ถ้าเราไม่เปิดประตู เราจะรู้หรอว่ามีอะไรอยู่ข้างใน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง