นิยามที่ดีที่สุด
ถ้าเราไม่เปิดประตู เราจะรู้หรอว่ามีอะไรอยู่ข้างใน

รู้


เพราะ เราเห็นคนเข้าไป หรือ อาจจะเป็นพลังงานบางอย่าง
ก็เป็นได้

ถ้าเราไม่เปิดประตู เราจะรู้หรอว่ามีอะไรอยู่ข้างใน


ถ้าเราไม่เปิดประตู เราจะรู้หรอว่ามีอะไรอยู่ข้างใน

เพ้อ


ัำัำััำ