นิยามที่ดีที่สุด
ถนัดวิชช์ อ่านว่า ถะ-นัด-วิด

ถนัดวิชช์ อ่านว่า ถะ-นัด-วิด
ผู้ถนัดในความรู้


ถนัดวิชช์ อ่านว่า ถะ-นัด-วิด