นิยามที่ดีที่สุด
ถนัดวิชช์ ถะ-หนัด-วิด

ถนัดวิชช์ ถะ-หนัด-วิด
ผู้ถนัดในความรู้


ถนัดวิชช์ ถะ-หนัด-วิด