ถุงแป้ง


1

คนที่เป็นภรรยาคนสุดท้ายของจัสติน บีเบอร์

จัสติน♥


เสนอนิยามใหม่

ถุงแป้ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง