นิยามที่ดีที่สุด
ถึกอ่ำ

นายตวง ล้วงหี


นายนี้มันถึกอ่ำ