นิยามที่ดีที่สุด
แถ

โต้เถียงโดยไร้เหตุผล ไร้การไตร่ตรอง หรือไร้สมอง ส่วนใหญ่แล้วการโต้เถียงลักษณะนี้ จะเกิดขึ้นหลังจากแพ้การสู้กันโดยตรรกะแล้ว โดยปกติมักจะใช้กับคู่กับคำว่า "สีข้าง"


จับได้คาหนังคาเขา ยังจะแถว่าเพื่อนส่งรูปมาให้ดูผ่านทางเฟสบุ้ค แถเก่งจริงลูกใครฟะนี่

แถ

ตอแหล ไม่ต่างเลย


# อี่ตอแหล แถจนสีข้างถลอกละ อี่ห่าราก !!