สีข้าง


1

เป็นอาการการเถียงอย่างไม่ทันคิด ตอบผิดบ้าง วกไปวนมาบ้าง มักใช้คู่กับ "ถลอก"

A:ก็ไม่ได้ไปไง ก็บอกไปแล้วว่าวันนั้นอยู่คนเดียว
B:ไม่เชื่อหรอกอย่ามาสีข้างได้ป๊ะ
A:เอ้าไม่เชื่อนี่ถามเพื่อนได้เลยอยู่กันทั้งแก๊ง
B:...


เสนอนิยามใหม่

สีข้าง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง