สกำหบอ


1

มาต่อยกับกูไหม

A:โย่ว
B:สกำหบอ


เสนอนิยามใหม่

สกำหบอ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง