นิยามที่ดีที่สุด
สกำหบอ

มาต่อยกับกูไหม


A:โย่ว
B:สกำหบอ