เสาะกราว


0

หมายถึง การที่ทำอะไรแบบไม่ทันสมัยแบบไม่ทันยุค

ตายแล้วไม่รู้จักหรอ "เสาะกราวมาก"

หมายถึง ตายแล้วไม่รู้จักหรอไปอยู่ไหนมาบ้านอก


เสนอนิยามใหม่

เสาะกราว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง