นิยามที่ดีที่สุด
สกิลปาก

แค่คำพูด,เก่งแต่ปาก


มึงอย่ามาสกิลปาก

สกิลปาก

ไม่หล่อ


พ่อรวย

สกิลปาก

พายต้งอ


พ่องตาย