สกิลปาก


1

แค่คำพูด,เก่งแต่ปาก

มึงอย่ามาสกิลปาก


0

ไม่หล่อ

พ่อรวย


-2

พายต้งอ

พ่องตาย


เสนอนิยามใหม่

สกิลปาก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง