สะเกียก


1

คือ ท่าชนิดที่ใช้เสียบตูดของคนอื่่น

ท่าเหล่านี้มีหลายท่า เช่น

ชีโตส

สะโกกด๊าก

โหนดาก

สะคุงดาก

กระทอกดาก

เสียบเนอร์ดาก

สาระเเนดาก

เเหย่ดาก เป็นต้น

ท่าเราใช้ท่าเหล่านี้เสียบตูดเพื่อน เพื่อนก็จะสะดุ้งโหยงเลย

ประโยคตัวอย่าง เช่น

" เห้ย สะโกกด๊ากตูดกูทำไมฟะ"

"หืมม เเหกตูดดีนัก เดี๋ยวจับสคุงดากเเมร่งเลย"


เสนอนิยามใหม่

สะเกียก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง