สกิ๊ป


1

กริยาการกระโดดแบบเขย่งขาของคนที่กำลังมีความสุขมากๆกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ตอนนี้กูมีความสุขมากราวกับสกิ๊ปอยู่บนปุยเมฆ


เสนอนิยามใหม่

สกิ๊ป
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง