นิยามที่ดีที่สุด
สกิ๊ป

กริยาการกระโดดแบบเขย่งขาของคนที่กำลังมีความสุขมากๆกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง


ตอนนี้กูมีความสุขมากราวกับสกิ๊ปอยู่บนปุยเมฆ