นิยามที่ดีที่สุด
สกายริม

เกมคอมพิวเตอร์ที่เปิดโอกาสให้คุณโดนธนูปักเข่าและเอาธนูปักเข่าคนอื่นได้


ข้าเคยเป็นนักผจญภัยเหมือนเจ้า จนกระทั่งโดนธนูปักที่เข่า
ข้าเคยเป็นเกย์มาก่อน จนกระทั่งโดนธนูปักที่ไข่