นิยามที่ดีที่สุด
สะกดจิต

(กริยา.) ใช้อำนาจจิตเป็นสื่อ สะกดให้หลับ แล้วบังคับให้กระทำตามความต้องการของตน.


สะกดจิตให้แก้ผ้า