สักกำ


1

ภาษาเหนือ :: สักหมัด

สักกำบ๋อ แปลว่า สักหมัดไหม? หรือ มาต่อยกับกูไหม?


เสนอนิยามใหม่

สักกำ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง