นิยามที่ดีที่สุด
สักกำ

ภาษาเหนือ :: สักหมัด


สักกำบ๋อ แปลว่า สักหมัดไหม? หรือ มาต่อยกับกูไหม?