นิยามที่ดีที่สุด
เสะ

ในภาษาอีสาน แปลว่า ไปไกลๆ


ไปๆ เสๆ

เสะ

แม่งก็คล้ายๆๆ แมะ นั้นแหละ แต่ไปๆๆ มาๆๆ มันก็ได้เป็นทั้ง เมะและก้อแคะ
ทั้งรุกและรับแหละ แต่ใช้เรียกเกย์นะโว๊ยยย


เห้ยย มึงเป็นเสะหรออ -ไรเง้ยแหละ