สี่


4

ปั้มกัน

มาสี่กันดีกว่า


เสนอนิยามใหม่

สี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง