ษะฏิวปิฎ


9

อ่านว่า สะ-ติว-ปิด คำที่ไว้ใช้กับสิ่งที่สะเหร่ออวดรู้ ทำหน้าสะเหร่อ ตาเยิ้ม ปากแสยะยิ้ม

แมร่งงงงกูตอบมั่วเสือกถูก #ทำหน้าษะฏิวปิฎรัวๆ


4

วิว ฝ้าย ตำลึง ปูน - กำเนิดษะฏิวปิฎ #โง่ทุกสถานการณ์

ดูอิตุ้มดิกากอีกแล้วไม่มาโรงเรียนษะฏิวปิฎจริงๆ


2

มาจากคำว่า stupid แปลว่าโง่

ใครเจอคำนึ้ก็ต้องถามว่ามันอ่นว่าอะไร คนโดนถามก็จะตอบว่า สะติวปิด แล้วมันก็จะถามต่อออีกว่า แปลว่าอะไร ก็ตอบมันไปเลยว่า "โง่" #เออว่ะษะฏิวปิฎจริงๆ


เสนอนิยามใหม่

ษะฏิวปิฎ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง