นิยามที่ดีที่สุด
ษะฏิวปิฎ

อ่านว่า สะ-ติว-ปิด คำที่ไว้ใช้กับสิ่งที่สะเหร่ออวดรู้ ทำหน้าสะเหร่อ ตาเยิ้ม ปากแสยะยิ้ม


แมร่งงงงกูตอบมั่วเสือกถูก #ทำหน้าษะฏิวปิฎรัวๆ

ษะฏิวปิฎ

วิว ฝ้าย ตำลึง ปูน - กำเนิดษะฏิวปิฎ #โง่ทุกสถานการณ์


ดูอิตุ้มดิกากอีกแล้วไม่มาโรงเรียนษะฏิวปิฎจริงๆ

ษะฏิวปิฎ

มาจากคำว่า stupid แปลว่าโง่


ใครเจอคำนึ้ก็ต้องถามว่ามันอ่นว่าอะไร คนโดนถามก็จะตอบว่า สะติวปิด แล้วมันก็จะถามต่อออีกว่า แปลว่าอะไร ก็ตอบมันไปเลยว่า "โง่" #เออว่ะษะฏิวปิฎจริงๆ