นิยามที่ดีที่สุด
สา

งามพร้อมทั้งกายและใจ อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ อ่อนน้อมถ่อมตน มารยาทงาม วาจาสุภาพนุ่มนวลอ่อนหวาน เป็นที่รักและเมตตาของคนทั่วไป สงบเสงี่ยมเจียมตัว รู้จักกาลเทศะ เรียบร้อยดั่งผ้าพับไว้ น่าทนุถนอม เบญจกัลยาณี กุลสตรีที่น่ายกย่อง แม่ศรีเรือนที่ควรเทิดทูน สมควรมีไว้เป็นหน้าเป็นตาของวงศ์ตระกูล


ดีพร้อมทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต

สา

มักเป็นชื่อตัวโกงในละครน้ำเน่า
แต่ในความเป็นจริงคนชื่อนี้มักฮาบ้ารั่ว แต่จิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อืน รักธรรมชาติและเด็กๆ
ในชีวิตมักมีปัญหาตอนตอบคนถามว่ามีสิ่งของนู่นนั่นนี่มั้ย


A:เธอๆใครมียางลบบ้าง
B:สามี