นิยามที่ดีที่สุด
สำ

เป็นโคตรพ่อโคตรเเม่มิงอ่ะจำไว้ไอ้น่าลาวหนังไข่ไม่มีพ่อเเม่ลูกควายไอ้โง่


F
u
C
K

สำ

คนที่ตายห่าในคอนโดลื่นขี่หมาตกตึกตาย


แม่เล็กเองตายแล้วจ๊ะอีสำสำสำสำสำสำสำสำสำสำสำสำสำสสำสำำส