สำ


1

คนที่ตายห่าในคอนโดลื่นขี่หมาตกตึกตาย

แม่เล็กเองตายแล้วจ๊ะอีสำสำสำสำสำสำสำสำสำสำสำสำสำสสำสำำส


1

เป็นโคตรพ่อโคตรเเม่มิงอ่ะจำไว้ไอ้น่าลาวหนังไข่ไม่มีพ่อเเม่ลูกควายไอ้โง่

F
u
C
K


เสนอนิยามใหม่

สำ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง