นิยามที่ดีที่สุด
ศาสดา

ลูกตุ๊ด,สวนกระแส,อวยชาติอื่น,ควายแดง
เรียกเรตติ้งเพื่อขายหนังสื่อโง่ๆเขียนโดนความคิดโง่ๆ


ศาสดา : ผมไม่ใช่ลิเบอรัล
ชาวเพจ : ไม่ใช่พ่อง

ศาสดา

เหี้ยหางแดง,เก่งแต่ปาก,การตลาดขายหยังสือโง่ๆ
เสื้อแดงตัวพ่อเก่งหลังคีย์บอร์ดปั่นกระแสขายหนังสือโง่ๆเรียกเรตติ้งตัวเอง ยกหางตัวเองเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลก ใครคิดไม่ตรงกู พ่องตาย มึงสลิ่ม


ศาสดา : คิดไม่ตรงกับผม คุณแม่งคือสลิ่มหมดอ่ะสัด ผมเป็นกลางแต่ผมใส่กางเกงในสีแดงวะ

ศาสดา

ค.ง.ม.ค.ป.น.ค.


ศาสดา:ความเงี่ยนไม่เคยปรานีใคร
ชาวเพจ:Like
กู:ควย