ศาสดา


56

ลูกตุ๊ด,สวนกระแส,อวยชาติอื่น,ควายแดง
เรียกเรตติ้งเพื่อขายหนังสื่อโง่ๆเขียนโดนความคิดโง่ๆ

ศาสดา : ผมไม่ใช่ลิเบอรัล
ชาวเพจ : ไม่ใช่พ่อง


18

เหี้ยหางแดง,เก่งแต่ปาก,การตลาดขายหยังสือโง่ๆ
เสื้อแดงตัวพ่อเก่งหลังคีย์บอร์ดปั่นกระแสขายหนังสือโง่ๆเรียกเรตติ้งตัวเอง ยกหางตัวเองเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลก ใครคิดไม่ตรงกู พ่องตาย มึงสลิ่ม

ศาสดา : คิดไม่ตรงกับผม คุณแม่งคือสลิ่มหมดอ่ะสัด ผมเป็นกลางแต่ผมใส่กางเกงในสีแดงวะ


9

ค.ง.ม.ค.ป.น.ค.

ศาสดา:ความเงี่ยนไม่เคยปรานีใคร
ชาวเพจ:Like
กู:ควย


เสนอนิยามใหม่

ศาสดา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง