ศศิกร


1

น่ารัก

สวย


เสนอนิยามใหม่

ศศิกร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง