ศิลปินเกาหลี


7

บุคลที่โดนติ่งเกาหลีแซะไม่เว้นวันถ้าพวกเขาอ่านไทยออกก็บายส์เถอะจ้ะ

ตีนกา


เสนอนิยามใหม่

ศิลปินเกาหลี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง