นิยามที่ดีที่สุด
ศิลปินเกาหลี

บุคลที่โดนติ่งเกาหลีแซะไม่เว้นวันถ้าพวกเขาอ่านไทยออกก็บายส์เถอะจ้ะ


ตีนกา